ابهام در زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی

در آتی بوک atibook.ir مطلب ابهام در زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی مشاهده می کنید
با وجود وعده مسئولن برای برگزاری انتخابات فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی پس از ماه رمضان، هنوز تاریخ دقیقی برای آن اعلام نشده است.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir