تمامی مبادی ورودی و خروجی شهر سمنان مسدود شد

در آتی بوک atibook.ir مطلب تمامی مبادی ورودی و خروجی شهر سمنان مسدود شد مشاهده می کنید
فرماندار سمنان گفت: تمامی مبادی ورودی و خروجی شهر سمنان تا اطلاع بعدی مسدود است.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir