"تهران" شهر بی صاحب و رها شده

در آتی بوک atibook.ir مطلب "تهران" شهر بی صاحب و رها شده مشاهده می کنید
متأسفانه دولت روحانی و مسئولین شهری تهران با کم لطفی، کم کاری، تصمیمات نادرست، سوءمدیریت و بی توجهی خود به مردم شریف ایران، شهر تهران را بی صاحب رها کرده و مردم بزرگوار و همشهریان عزیزمان را دلخور و ناراحت کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir