ضرورت تعیین مجازات حبس برای فرار از دِین در پرداخت مهریه

در آتی بوک atibook.ir مطلب ضرورت تعیین مجازات حبس برای فرار از دِین در پرداخت مهریه مشاهده می کنید
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه افرادی که دارای تمکن مالی هستند مشمول قانون ممنوعیت مجازات حبس برای پرداخت مهریه قرار نمی‌گیرند از قضات خواست با افرادی که برای فرار از دِین، دارایی خود را به نام دیگری انتقال داده‌اند، برخورد کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir