خرید سیمان با کارت ملی متکدیان

در آتی بوک atibook.ir مطلب خرید سیمان با کارت ملی متکدیان مشاهده می کنید

پرویز حسین پور گفت: در شرایط فعلى بیشتر انبوه سازان مصالح مورد نظر خود را به صورت مستقیم از کارخانجات خریدارى مى کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir