حاتمی‌کیا: مهاجرانی به آژانس شیشه‌ای مجوز نداد

در آتی بوک atibook.ir مطلب حاتمی‌کیا: مهاجرانی به آژانس شیشه‌ای مجوز نداد مشاهده می کنید

فیلمنامهٔ آژانس شیشه ای را که خواندم؛ گفتم شما نسخه های این فیلمنامه را این سو و آنسو نفرستید، فضایی درست خواهند کرد که ساخت فیلم دشوار خواهد شد. نه اینکه بنده مخالف ساخت فیلم و فیلمنامه بوده ام! اتفاقا توصیه ای که داشتم برای این بود که فیلم به دور از غوغاسالاری های مرسوم آن زمانه و البته این زمانه هم! ساخته شود.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir