اون موقع که با من عکس می‌گرفتن، کجا بودی؟!

در آتی بوک atibook.ir مطلب اون موقع که با من عکس می‌گرفتن، کجا بودی؟! مشاهده می کنید

بر اساس آمار منتشر شده پنجاه و سه درصد ساکنان پایتخت برج آزادی را نماد تهران می‌دانند.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir