کشور با من بمیرم تو بمیری اداره نمی‌شود!

در آتی بوک atibook.ir مطلب کشور با من بمیرم تو بمیری اداره نمی‌شود! مشاهده می کنید
بیش از دو سال است که منتقدان لوایح مرتبط با FATF‌، از جمله پالرمو و CFT‌، علت مخالفت خود را با دلایل مستحکم و مستند حقوقی اعلام کرده و تصویب این لوایح از سوی دولت را فاجعه‌بار دانسته‌اند ولی دولت به هیچیک از آنها پاسخ نداده است!
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir