حقوق بازنشستگان با همسان‌سازی چه تغییری می‌کند؟

در آتی بوک atibook.ir مطلب حقوق بازنشستگان با همسان‌سازی چه تغییری می‌کند؟ مشاهده می کنید
اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان برابر اصل عدالت بیمه‌ای از مهرماه اجرایی می‌شود. شاخص‌های موثر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و جزییات افزایش حقوق آن‌ها اعلام شد.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir