تمام مطالبات کارگران و پیمانکاران خدمات شهری مشهد پرداخت شد

در آتی بوک atibook.ir مطلب تمام مطالبات کارگران و پیمانکاران خدمات شهری مشهد پرداخت شد مشاهده می کنید
گروه استان‌ها-مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: تمام مطالبات کارگران و پیمانکاران خدمات شهری مشهد پرداخت شده و هیچ بدهی نداریم.
ممنون بابت بازدید از سایت آتی بوک atibook.ir